Gray Wallpaper

ŠTĚPÁN

#MATEK

Zastupitel Jablonce nad Nisou

O MNĚ

 • Narodil jsem se 24. 5. 1987 v Děčíně, od dubna 1989 žiji v Jablonci nad Nisou
 • V roce 2011 jsem absolvoval bakalářský studijní program na Ekonomické VŠ Karla Engliš v Brně v oboru Podniková ekonomika a management
 • V roce 2014 jsem úspěšně zakončil navazující magisterský studijní program v témže oboru na Technické universitě v Liberci a získal titul inženýr ekonomie
 • Už v době vysokoškolských studií jsem se jako bývalý plavec začal angažovat jako trenér plavání mládeže v jabloneckém plaveckém klubu TJ Bižuterie Jablonec
 • V roce 2012 jsem získal licenci trenér plavání 2. třídy na FTVS UK v rámci České unie sportu


quotation mark
 • Díky úspěchům svých svěřenců jsem se od roku 2013 začal pohybovat v realizačním týmu české juniorské a seniorské reprezentace a účastnil se mnoha juniorských i seniorských Evropských i světových soutěží
 • V roce 2014 jsem se vstoupil do KDU-ČSL a v témže roce jsem poprvé kandidoval jako lídr samostatné kandidátky KDU-ČSL do zastupitelstva města Jablonec nad Nisou
 • V roce 2015 jsem se stal předsedou místní organizace i okresní organizace KDU-ČSL Jablonec nad Nisou
 • V roce 2016 jsem začal pracovat jako obchodní manažer pro země jihovýchodní Evropy v úspěšné jablonecké společnosti JABLOTRON ALARMS a.s. ,to dodnes vnímám jako jednu z nejlepších etap mého profesního života a jsem za ní velice vděčný


quotation mark
quotation mark
 • V roce 2018 jsem kandidoval podruhé do zastupitelstva města Jablonec nad Nisou
 • V rámci koalice KDU-ČSL a nezávislí pod názvem SPOLEČNĚ pro Jablonec jsem uspěl a stal zastupitelem. Na ustavujícím zastupitelstvu jsem byl zvolen náměstkem primátora pro ekonomiku a správu majetku
 • V roce 2019 jsem se veřejně postavil proti neoprávněnému pokusu o vyvedení peněz z městského rozpočtu soukromé společnosti tehdejšího primátora za ANO a podal jsem i trestní oznámení. Zachování četných zásad pro mě bylo důležitější než placená pozice na radnici, a proto jsem byl po změně koalice z funkce odvolán
 • Vrátil jsem se k práci profesionálního trenéra plavání a věnoval se tomu, co mě v životě nejvíce baví a tím je SPORT • V roce 2020 jsem měl možnost rok vést sekci plavání vysokoškolského centra VICTORIA pod MŠMT
 • V roce 2022 jsem obhájil post zastupitele města Jablonec nad Nisou
 • Od prosince 2022 jsem jednatelem společnosti SPORT Jablonec s.r.o., která spravuje všechna sportoviště v městě (plavecký bazén, městská sportovní hala, atletická hala, zimní a fotbalový stadion) a mohu tak nadále uplatňovat své zkušenosti ze sportovního prostředí v kombinaci s manažerským a ekonomickým vzděláním


quotation mark

postoje

Ekonomika:


 • Rozpočet samosprávy se musí schvalovat vždy řádně v kalendářním roce. Rozpočtové provizorium je špatně. Ztěžuje plánování investic, zhoršuje cash-flow podřízených organizací a společností. Zdražuje realizaci projektů


 • V rozpočtech musí být vyvážený poměr mezi investicemi a opravami


 • Dotace a dary z rozpočtu jsou nenárokové a nejsou mandatorními výdaji. V časech dobrých zodpovědně rozdávejme, v časech zlých musíme myslet na budoucnost.quotation mark
economic future
Investment concept. Hand and growth graph
 • Dluh není sprosté slovo. Pokud se peníze použijí na investice, které v budoucnu přinesou výnosy nebo úsporu v nákladech, může být žádoucí cestou jak realizaci investic urychlit
quotation mark

Správa majetku:


 • Veškerý majetek města musí podléhat plně digitalizované pasportizaci


 • Město musí disponovat dostatečným bytovým fondem pro širokou škálu obyvatel. Musí vytvářet nové kategorie sociálního bydlení jako startovací byty pro mladé, byty pro samoživitele/ky, byty pro rodiny trvale starající se o handicapovaného/é člena/ny
quotation mark
Hand Holding a Miniature House and Key
Child Playing Wooden Blocks
 • Samospráva musí zajistit dostatečnou kapacitu budov školek a to odpovídající kvalitě
quotation mark

Energetika:


 • Samospráva musí disponovat aktuální a realizovatelnou energetickou koncepcí


 • Komunitní energetika a obnovitelné zdroje energie jsou jedinou cestou pro udržitelné financování nákladů na energie


 • Samospráva musí mít zřízenou pozici energetika, obsazenou dostatečně erudovanou a ohodnocením osobou


 • Musíme investovat do energetických úspor na budovách ve vlastnictví městaquotation mark
Sustainable Energy Concept
Photovoltaic Solar Panels

Investice:


 • Investice musí být směřovány zejména do projektu přinášející úsporu v nákladech v budoucnu


 • Samospráva musí disponovat dostatečným množství konvenčních a aktuálních projektů zejména s důrazem na dotační připravenost


quotation mark

Sport:


 • Systém podpory sportu musí být spravedlivý a transparentní. Klientelismus a korupce jsou neakceptovatelné


 • Volnočasové aktivity, multisportovní aktivity musí mít vlastní dotační program oddělený od vykonnostního sportu


 • Motoristický sport nemůže být financován samosprávou


 • Profesionální sport nemůže být podporován na úkor zbylého sportovního prostředí


quotation mark
Old and Young People Holding Hands on Light Background, Closeup

Sociální oblast:


 • Sociální koncepce města musí být zasazena do sociální koncepce vyššího samosprávného celku (kraje)


 • Důraz by měl být kladen na terénní pečovatelské služby


 • Protidrogová prevence a práce ve vyloučených lokalitách, poskytování poradenských služeb by měla být realizována ideálně prostřednictvím neziskových organizací


quotation mark

Digitalizace:


 • Maximum agendy samosprávy by mělo být dostupno on-line v uživatelsky příjemném prostředí


 • Důraz by měl být kladen na vytvářejí databází


 • Veškerá agenda by měla probíhat prostřednictvím jednotného informačního systému


quotation mark
Beautiful Female Working Late Night in Office

PODAŘILO SE

V roce 2019 jsem jako první v Jablonci zvedl téma chátrajícího městského bytového fondu. Do rozpočtu města jsem prosadil vytvoření pravidelné rezervy 10mil. Kč na opravy městských bytů.


Po soustavném upozorňování na negativa každoročního rozpočtového provozoria v Jablonci ve volebním období 2018-2022 se mi podařilo do nového volebního období prosadit do koaličního prohlášení úpravu harmonogramu schvalování rozpočtu s důrazem na jeho řádné schválení v prosinci. Výsledkem je, že poprvé podlouhle době se rozpočet pro rok 2023 schválí v prosinci 2022.


Přispěl jsme ke změně trendu v investicích do městských sportovišť, kdy se postupně klade více důraz na sportoviště využívaná více sportovními oddíly a širokou veřejností jako je Městská sportovní hala a plavecký bazén.


Podílel jsem se na změně střednědobého plánu rozvoje sportu v Jablonci na roky 2023-2026.


quotation mark
Gray Wallpaper

buďme v kontaktu

Telephone Handset in a Circle
Mail Envelope Illustration
Simple Facebook Icon

Štěpán Matek